Styret

Styret, valgt på årsmøtet 26.mars 2023 på Ørlandet.

Styreleder: Laila Skaret, «Fru Guri av Edøy» - valgt for 2 år

 

Nestleder: Juliane Husvik Sukkestad, Bygdetruppen – valgt for 2 år 

Styret: Lars Eggen – Olsokspelet i Tylldalen - ikke på valg

Styret: Lene Hagen – Nittedal Teater - ikke på valg 

 

1 varamedlem: Kari Anne Valsø – Marispelet ved Rjukanfossen - ikke på valg

2 varamedlem: Hans-Petter Thøgersen – Brottet kultur - valgt for 2 år

 

Revisor og regnskapsfører engasjeres av styret 

Kontaktinformasjon:

Telefon til styreleder: 97986532 

Epost til styret: post@historiske-spel.no

Bakgrunn:


Norske Historiske Spel (NHS) ble stifta i Trondheim i mars 2009 etter at organisasjonen ble leda av et interimstyre fra høsten 2006. NHS var medlem av Norsk teaterråd da teaterrådet ble nedlagt i 2015.