Velkommen

NHS, Viken teaterråd og Buskerud Teater samarbeider også i år om Teaterkonferansen, og inviterer til samling på Gardermoen i september. NHS avholder årsmøte i forbindelse med konferansen. Les mer>>

Velkommen til Norske Historiske Spel

 

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.  Alle spelarrangører samt enkeltpersoner med interesse for og engasjement i historiske spel og friluftsspel kan tegne medlemskap.

 

Vi er et talerør for spel og tar opp saker av felles interesse, blant annet arbeider vi for økte offentlige tilskudd til spel.  Vi arrangerer også kurs og seminarer og har fokus på å skape møteplasser for alle som jobber med spel eller er interessert i det vi driver med.

 

Styret i NHS har opprettet denne nettsiden for informasjon til våre medlemmer og spelmiljøet i Norge. Her vil det blant annet finnes link til alle våre medlemmers nettsider.

 

BLI MEDLEM!

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg inn i NHS, send en e-post til post@historiske-spel.no

 

Medlemskontingenten er pr 2019 kr 1000,- for aktive spel og kr 300,- for enkeltmedlemmer og spel som ikke har forestillinger dette året.

Aktuelt

NHS' arbeid med koronaviruset

Se Aktuelt-siden for en oversikt over NHS' arbeid med å sikre sine medlemmers interesser i denne usikre tiden. I tillegg legges det ut oppdateringer på Facebook fortløpende. 


NHS har forespurt advokat i Kommunenes Sentralforbund om hvordan arrangører bør opptre ang. avlysninger. Alle som har arrangement før 15. juni har retningslinjer fra myndighetene. Arrangement etter denne datoen bør vente med avlysning til det er kommet nasjonale retningslinjer.

VIKTIG MELDING FRA KULTURRÅDET ANG KORONAVIRUS:


Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Kulturrådets nettside om koronatiltak.

Kursoversikt fra HATS

HATS har mange spennende kurs i tiden framover - se hjemmesiden deres for mer informasjon.

Copyright © All Rights Reserved