Velkommen


SPELSESONGEN ER I GANG!


Spelhandboka har en flott spelkalender hvor man får en oversikt over stort og smått som kan kalles historiske spel. Kanskje det er spel du ennå ikke har sett? Da anbefaler vi deg å kjøpe billetter her og nå!

Er teaterlaget ditt medlem hos oss? Da kan dere også få inntil to billetter gratis per spel dere er på!

MOMSKOMPENSASJON

Kjære spelfolk,


De aller fleste er nå ferdig med årsmøter og regnskapsavslutning. Det er tid for å kreve momsrefusjon. Send regnskapet deres til post@historiske-spel.no innen 1.juli. Vi sender det videre inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Fyll ut vedlagt skjema.

KULTURPOLITIKKNorske historiske spel deltar i kulturpolitisk arbeid gjennom hele året. Følg med på våre innspill og høringssvar!


Som medlemsspel i Norske Historiske Spel er det mulig å få sponset billetter for å se andre spel. Send en epost til oss og benytt deg av den muligheten!

Guri3
Bak vollene
Borni-Kinna
"Slaget ved Nitja"
Guri2

Velkommen til Norske Historiske Spel

 

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.  Alle spelarrangører samt enkeltpersoner med interesse for og engasjement i historiske spel og friluftsspel kan tegne medlemskap.

 

Vi er et talerør for spel og tar opp saker av felles interesse, blant annet arbeider vi for økte offentlige tilskudd til spel. Vi arrangerer også kurs og seminarer og har fokus på å skape møteplasser for alle som jobber med spel eller er interessert i det vi driver med.


Norske Historiske Spel  (NHS) ble stifta i Trondheim i mars 2009 etter at organisasjonen ble leda av et interimstyre fra høsten 2006. NHS var medlem av Norsk teaterråd da teaterrådet ble nedlagt i 2015.


Styret i NHS har opprettet denne nettsiden for informasjon til våre medlemmer og spelmiljøet i Norge. Her vil det blant annet finnes link til alle våre medlemmers nettsider. 

 

BLI MEDLEM!

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg inn i NHS, fyll inn skjemaet på nettsiden eller send en e-post til post@historiske-spel.no. 

 

Medlemskontingenten er pr 2023 kr 1000,- for aktive spel og kr 300,- for enkeltmedlemmer og spel som ikke har forestillinger dette året.


NHS samarbeider tett med Spelhandboka, ta gjerne en titt innom deres nettside for å få en oversikt over spel i Norge og annen nyttig info. Linken finner dere her.